>
Yönergeler
Açık Erişim Yönergesi
Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi Yönergesi
Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi
Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Uygulanacak Ek Sınav İlkeleri
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Başarı Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi
Bilgisayar Ağ Kullanim Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Bina ve Tesislerin Yangından Korunmasına İlişkin Yönerge
      ♦ Yönerge-EK-1,3,4,5,7,8
      ♦ Yönerge-EK-10
      ♦ Yönerge-EK-2
      ♦ Yönerge-EK-6
      ♦ Yönerge-EK-9
Birim Kalite Komisyonları Yönergesi
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi
Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi
Etik Kurul İlkeleri
Etik Kurulu Yönergesi
Etkinlik Yönergesi
Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönergesi
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi(19 Ocak 2009)(Yürürlükten Kaldırıldı.)
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi
İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi
Kalite Güvencesi Yönergesi
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Kayıt Yenileme Yönergesi
Kent İşbirliği Platformu Yönergesi (GÜKİP)
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları Yönergesi
Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi
Konut Yönergesi
             ♦ EK- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi
Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi
Kütüphane Yönergesi
Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar Eğitim Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
Mevzuat Komisyonu Yönergesi
Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
Ödül Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
             ♦ EK-2 (Yayın Listesi ve Puanlama)
             ♦ EK-3 (Genel Değerlendirme)
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Önlisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
Pedagojk Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü Yönergesi
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma,İşletme ve DenetimYönergesi
Sosyal Arabulucukluk Koordinatörlüğü Yönergesi
Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge
Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi
TBMYO Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makinaları İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi
Teknoloji Transfer Ofisi (GRÜ-TTO) Yönergesi
Tıp Fakültesi Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRÜ Tömer) Dil Öğretim Programı ve Sınav Yönergesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi
Yayın Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Katılımı Destekleme Yönergesi
Yüksekokul Staj Yönergesi
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi