REKTÖR YARDIMCILARI 

 
Prof. Dr. Güven ÖZDEM
Rektör Yardımcısı
0454 310 11 07
guven.ozdem@giresun.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Güven ÖZDEM

 • Eğitim Fakültesi
 • Görele Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Tirebolu İletişim Fakültesi
 • Turizm Fakültesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Devlet Konservatuvarı
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
 • Beden Eğitim ve Spor Bölümü
 • Güzel Sanatlar Bölümü
 • Türk Dili Bölümü
 • Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Giresun Uzaktan Eğitim Merkezi (GRUZEM)
 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Uluslararası Öğrenci Ofisi
 • Eğitim Komisyonu
 • Mevzuat Komisyonu
 • Yayın Komisyonu
 • Üniversite İşbirliği Programı (ÜNİP)
 • Bologna Süreci
 • Üni-DOKAP
 • Hukuk Müşavirliği (Paraf)
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığı (Paraf)
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Paraf)
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN
Rektör Yardımcısı
0454 310 11 07
huseyin.sahin@giresun.edu.tr

 

Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN
 • Denizcilik Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları
 • Yüksekokullar
 • Meslek Yüksekokulları
 • Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koord.(BAP)
 • MYO Koordinatörlüğü
 • Proje Destek Koordinatörlüğü
 • YLSY Burs Koordinatörlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü
 • Erasmus Koordinatörlüğü
 • Farabi Koordinatörlüğü
 • Mevlana Koordinatörlüğü
 • Etik Kurulları
 • Engelsiz Üniversite Birimi
 • GRÜ Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi
 • Teknoloji Transfer Ofisi
 • Akademik Teşvik Komisyonu
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire BaşkanlığıProf. Dr. Emel UZUNOĞLU
Rektör Yardımcısı
0454 310 11 07
emel.uzunoglu@giresun.edu.tr