REKTÖR YARDIMCILARI 

 
Prof. Dr. Güven ÖZDEM
Rektör Yardımcısı
0454 310 11 07
guven.ozdem@giresun.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Güven ÖZDEM

Tıp Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Tirebolu İletişim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Enstitüler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi (BAP)
Akreditasyon Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü
Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü
Eğitim Komisyonu
Üni-DOKAP
Üniversitelerarası İş Birliği Programı (ÜNİP)
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Mevlana 
Farabi 
Erasmus 
Uluslararası Öğrenci Ofisi
Bologna Süreci
AB Çerçeve Ofisi
Prof. Dr. Hüseyin PEKER
Rektör Yardımcısı

0454 310 11 07
ÖZGEÇMİŞ
huseyin.peker@giresun.edu.tr

 


Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Diş Hekimliği Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Meslek Yüksekokulları
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mevzuat Komisyonu
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Araştırma Merkezleri
Etik Kurulları
MYO Koordinatörlüğü
Engelsiz Üniversite Birimi
Yayın Komisyonu
 
 
 
 
 Prof. Dr. Gürol YILDIRIM

Rektör Yardımcısı

0454 310 11 07
ÖZGEÇMİŞ
gurol.yildirim@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Gürol YILDIRIM

Mühendislik Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Turizm Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bilgi işlem Daire Başkanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Beden Eğitim ve Spor Bölümü
Enformatik Bölümü
Teknoloji, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
Ar-Ge Koordinatörlüğü
Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü
Güzel Sanatlar Bölümü