Misyon

Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne  çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmaktır.

Vizyon

Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmaktır.

Değerler 

Bilimsellik-Disiplinler arası Yaklaşım-Evrensellik-Yenilikçilik-Yaratıcılık
Giresun Üniversitesi araştırma hizmetlerinde disiplinler arası yaklaşımı benimser; bilimsel, evrensel, yenilikçi ve yaratıcıdır.

Paylaşımcılık-Çözüm odaklılık
Giresun Üniversitesi, paydaşlarla ilişkilerinde çözüm odaklı ve paylaşımcıdır.

Fırsat Eşitliği- Liyakat- Hakkaniyet
Giresun Üniversitesi çalışanlarına fırsat eşitliği sunar, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlıdır.

Öğrenci Odaklılık
Giresun Üniversitesi eğitim hizmetlerinde öğrenci odaklıdır.

Akademik Özgürlük
Giresun Üniversitesi, eğitim ve araştırma hizmetlerinde akademik özgürlüklere önem verir.

Çevreye Duyarlılık ve Toplumsal Yararlılık,
Giresun Üniversitesi, bütün uygulama süreçlerinde çevreye duyarlı ve toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eder.

Katılımcılık
Giresun üniversitesi yönetim süreçlerinde katılımcılığa önem verir.

Hukuka ve Etik Değerlere Bağlılık
Giresun Üniversitesi hizmet süreçlerinde hukuka ve etik değerlere bağlıdır.

Hesap verebilirlik
Giresun Üniversitesi bütün hizmet süreçlerinde hesap verebilirlik ilkesine göre çalışmalarını yürütür.
 
Kalite ve verimlilik
Giresun Üniversitesi, bütün çalışmalarını kalite süreçlerine uygun ve verimlilik ilkesine göre yürütür.