Haberler
Giresun Üniversitesi 2023 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından, “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” nin 19. Maddesi doğrultusunda hazırlandı.

Raporun hazırlanmasında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yayımlanan "KİDR Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.2" kullanıldı ve birim kalite komisyonlarının çalışmalarıyla oluşturulan Birim Öz Değerlendirme Raporları (BÖDR) dikkate alındı. Rapor, üniversitenin yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreçlerinde yer almak amacıyla hazırlandı.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen KİDR hazırlama süreçleri, Kalite Alt Komisyonları ve Kalite Komisyonu toplantıları ile paydaş katılımları sağlanarak etkin bir şekilde gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ın başkanlığında 23 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen senato toplantısında; “Kurum Hakkında Bilgiler", “Liderlik, Yönetişim ve Kalite”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Sonuç ve Değerlendirme” ana başlıkları altında görüşülen 2023 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) onaylandı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, ilgili senato toplantısında “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” çalışmalarını yürüten Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi başta olmak üzere katkı sunan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.


2023 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) siz değerli kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Rapora ulaşmak için
TIKLAYINIZ.