Haberler
Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Demici'nin yürüttüğü "PI3K/AKT HEDEFLİ YENİ HİBRİT MOLEKÜLLERİN MULTİKOMPONENT TEPKİMELERİ SENTEZİ, İNSAN MEME VE AKCİĞER KANSER HÜCRE HATLARI ÜZERİNE ANTİKANSER ETKİLERİNİN İN SİLİKO VE İN VİTRO ANALİZLERLE BELİRLENMESİ" başlıklı çalışması Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Akademisyenimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.