Haberler
Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü, Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tayfun Arslan'ın yürütücülüğünü yapmış olduğu TÜBİTAK 3501 projesi sonucunda üretilen 2019/23135 numaralı ve “Asetilkolinesteraz inhibitör etkili suda çözünür kobalt (ıı) ftalosiyanin bileşikleri ve bunların sentez yöntemi” başlıklı buluş 2022 yılında Ulusal Patent olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Doç. Dr. Tayfun Arslan'ın buluşu bilhassa Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bileşiklerle ilgili olması açısından büyük önem taşımaktadır.