Haberler
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Erol Eğrioğlu ve Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Salih Durdu TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında mali destek almaya hak kazandı.

 Akademisyenlerimizi tebrik eder, verimli bir proje uygulama süreci dileriz.

PROJELERE AİT BİLGİLER:


Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erol Eğrioğlu
Araştırmacı: Doç. Dr. Eren Baş
Proje Başlığı: Dendritik Nöron Modele Dayalı Açıklanabilir Geri Beslemeli Derin Yapay Sinir Ağı ile Otomatik Öngörü Yöntemi 
Söz konusu proje kapsamında; yeni bir derin yapay sinir ağı, bu sinir ağı için yeni bir eğitim algoritması, önerilen yeni sinir ağına dayalı bir otomatik öngörü yöntemi ve otomatik öngörü yönteminin kullanılmasına izin veren kullanıcı arayüzlü bir yazılım gerçekleştirilecektir. Yazılım ile borsa, ekonomi, sağlık, eğitim vb. alanlarda ortaya çıkan zaman serilerinin otomatik öngörülmesi mümkün olabilecektir. Proje çıktısı olarak makaleler ve ürün olarak ise geliştirilen yazılım elde edilmiş olacaktır. Proje kapsamında, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Eren Baş, araştırmacı olarak yer alacaktır. Ayrıca 12 ay süre ile bir doktora öğrencisine burs verilecektir.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Salih Durdu
Proje Başlığı: Diş ve Ortopedik İmplant Yönelik Zirkonyum Yüzeylerinde Antibakteriyel CeO2 Nanoparçacık Katkılı Biyoaktif ve Biyouyumlu İyi Sıralı ZrO2 Nanotüp Yüzeylerin Üretimi ve Özelliklerinin Araştırılması
Söz konusu proje kapsamında; yüksek katma değerli medikal implant alanına yönelik; zirkonyum metali üzerinde antibakteriyel nanoparçacık katkılı biyoaktif ve biyouyumlu yüzeylerin oluşturulması ve özelliklerinin araştırılması hedeflenmektedir. Böylece; implantasyon sonrası iyileşme ve bakteri kolonizasyonu kaynaklı sağlık, işgücü ve ekonomik kayıplar önemli ölçüde azaltılacak ve uzun ömürlü implant yüzeyler üretilebilecektir.  Söz konusu proje Giresun Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ortaklığıyla gerçekleştirilecektir.