Etkinlikler
İngiliz Dili ve Edebiyatı Topluluğu 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 13.00-15.00 saatleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Kaşgarlı Mahmut Amfisinde, Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
öğretim elemanı Doç.Dr. Eren BAŞ'ın konuşmacı olarak katılacağı "Britanya'da Yaşam Tecrübesi" konulu sempozyum düzenleyecektir.

Söz konusu etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.