Hakkımızda

Sayılarla GRÜ

2020-2022 Yılları Arası Öğrenci Sayıları


2020-2022 Yılları Arası Akademik Personelin Dağılımı


Kütüphane ve Dokümantasyon Verileri Kütüphane ve Dokümantasyon Verileri2020-2022 Yılları Arası Mezun Sayısı


2020-2022 Yılları Arası Açılan Program Sayıları


Uluslararası Öğrencilerin Ülkelere Göre Sayısal DağılımıUygulama ve Araştırma Merkezleri


2020-2022 Yılları Arası Kadrolu Personel Sayısı ve Sürekli İşçi Dağılımı