Haberler
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrin Cerrahisi Birimi ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kurucu Başkanı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Prof. Dr. İlker Şengül, 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

25 Mayıs Dünya Tiroid Günü (World Thyroid Day, WTD), Avrupa Tiroid Birliği (European Thyroid Association, ETA) Eylül 2007 Kongresi öncesi Yıllık Genel Toplantısında resmi olarak kabul edilmiştir. Tarih, ETA’nın 1965’te kuruluş gününe de işaret etmekle birlikte, bu günde, tiroid hastalıklarına ilişkin farkınladık oluşturmak amaçlanmıştır. İlk Dünya Tiroid Günü, 25 Mayıs 2008 yılında kutlanmış ve ETA tarafından, Avrupa tiroid grupları ve bağlantılı çalışma grupları, bundan böyle o gün için etkinlikler düzenlemeye teşvik edilmiştir. Dünya Tiroid Gününün, ETA tarafından ilk kutlanışının sonrasında, 2010 yılında, Amerikan Tiroid Birliği (American Thyroid Association, ATA), bu güne destek verdiğini deklare etmiştir.

Tiroid bezi kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir. normalde boynun alt ön kısmında bulunmaktadır. Tiroidin görevi, sonrasında her dokuya taşınmak üzere kana salgılanan tiroid hormonlarını, üretmek, sentezlemek ve sekrete etmektir. Tiroid hormonu, organizmanın enerjiyi kullanmasına yardımcı olmakta ve beyin, kalp, kaslar ve diğer birçok yaşamsal organın olması gerektiği gibi çalışmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Neden bir operasyona ihtiyacım var?
Hastaların tiroid cerrahisi için sevk edilmesinin en yaygın nedeni, tiroid nodülü için yapılan güncel klavuzlar ile detaylı bir değerlendirme olmaktadır. Bununla birlikte; doktorunuz, dört ana nedenden dolayı tiroid cerrahisi düşünmenizi önerebilmektedir:
  1. Tiroid kanseri teşhisinizin olması.
  2. Tiroid kanseri olabilecek (yüksek kuşkulu) bir nodülünüzün olması.
  3. Tiroid nodülünüzün veya guatrınızın, lokal bası semptomlarına yol açması (trakea basısı ile soluk alıp vermede güçlük, özefagus basısı ile yutma güçlüğü, rekürren laringeal sinir basısı ile ses kısıklıkları veya görünür çirkin non-kozmetik bir kitle).
  4. Tiroid nodülünüzün veya guatrınızın, fazla tiroid üretimi ve salınımı nedenleri ile toksik soliter bir nodül, toksik folliküler nodüler tiroid hastalığı veya Graves hastalığı kapsamında semptomlara neden olabilen ve kontrol altına alınamayan tirotoksikoz tablosu, antitiroid medikasyonların uzun süreli kullanımı ve özellikle diffüz toksik guatr ile giden tirotoksikozda 35 yaşın altında olmak.

Başka tedavi yolları var mıdır?
Tiroid kanser tanısı veya güncel klavuzlar ışığında tiroid kanser olasılığı veya kuşkusu için cerrahi yaklaşım endikedir. Bununla birlikte; yine klavuzlar eşliğinde, izlem önerilen nodül(ler) varlığında  cerrahi olmayan tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir. Bunun için, bu alanda deneyimli doktorlara başvurulması önerilmektedir.

Ameliyat öncesi nasıl değerlendirilmeliyim?
Tiroid cerrahisi düşünen tüm hastalar, ameliyat öncesi, ayrıntılı ve kapsamlı bir tıbbi öykü ve kardiyopulmoner incelemeyi de içeren detaylı bir fizik muayene ile değerlendirilmelidir. Ayrıca; sesinde herhangi bir değişiklik olan veya daha önce boyun cerrahisi geçirmiş olan tüm hastaların, preoperatif olarak vokal kord fonksiyonlarının VLE ile değerlendirilmesi mutlaka gerekmektedir.

Bir cerrahı nasıl seçerim?
Genel olarak, Boyun-Endokrin ve tiroid cerrahisinin, en iyi şekilde ve bu alana özel eğitim almış, sonrasında, uzun süreli ve süreklilik arz edecek şekilde bu alanda ilgi ve eğitimini sürdürerek, düzenli olarak tiroid cerrahisi yapan deneyimli bir Boyun-Endokrin Cerrah, Endokrin Cerrah, Baş-Boyun Cerrahı, Genel Cerrah veya KBB Cerrahı tarafından yapılması dünya genelinde kabul görmüş otoritelerce önerilmektedir. Çünkü, bu olgularda, cerrahi tedavinin istenilen hedeflerine ulaşma oranlarının yüksekliğinin yanısıra, komplikasyon(lar)ın, bu alan ile özel olarak ilgilenen deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığında, kesinlikle daha düşük oranlarda olduğu bilinmektedir.

Ameliyatın riskleri nelerdir?
Tiroid cerrahisinin olası riskler şunları içerir:
  1. Geçici veya kalıcı ses kısıklığına neden olabilen, rekürren laringeal sinir yaralanması.
  2. Geçici veya kalıcı hipoparatiroidizm ve hipokalsemiye neden olabilen, organizmada kalsiyum seviyelerini kontrol eden paratiroid bezlerinde yaralanma(lar).
  3. Sesin fonasyonunda bozulmalara ve/veya epiglot duyusu bozulmalarının sonuçlarına neden olabilen, superior laringeal sinir yaralanması.
  4. Akut solunum güçlüğüne neden olabilen, kanama.

Deneyimli ellerde, deneyimli bir cerrah için genel komplikasyonl oranları <%2 olmalıdır.

Sonuç olarak; tüm tiroid hastalıklarının yanında, özellikle kuşkulu tiroid nodüllerinin doğru yönetimi önemini korumakla birlikte, optimal cerrahi prosedür ve yaklaşımının veya cerrahi dışı seçeneklerin seçiminin, Tiroidolojide karar-verici mekanizmalar tarafından tartışmalı statüsünün yanında önemini devam ettiregeldiği de bilinmektedir.

 
Prof. Dr. İker Şengül
Endokrin Cerrahisi Birimi Kurucu Başkanı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kurucu Başkanı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı