Haberler
Giresun Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen "Sosyoloji Günleri" başlıklı öğrenci sempozyumu, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Fen-Edebiyat Fakültesi Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî amfisinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz akademisyenleri ile alanında uzman kişilerin yer aldığı iki gün süren sempozyumda, Üniversitemizin farklı enstitü programlarında, fakülte ve bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrenciler hazırladıkları bildirilerle yer aldılar.

Üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrencilerin katıldığı program, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sezai BALCI, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur MEŞE ve Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Sinan KARABIYIK'ın yapmış oldukları açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış oturumu ise Dr. Öğretim Üyesi Emine ERDOĞAN ÇİNAZ’ın  “Türkiye’de Sosyoloji Eğitimine Dair Bir Değerlendirme” başlıklı sunumu ile başladı.

Sempozyumun ilk oturumuna Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur MEŞE moderatörlük yaparken, Uzman Sosyolog Ayşe ZERE “Köylüden Pazarcıya: Kırsal Emeğin Etnografyası”, Uzman Sosyolog Busenur ÖKSÜZ “Ev Kadını Olmaya Dair Sosyolojik Bir Analiz” ve GRÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Ezgi GÖKDEMİR, “Türkiye’de Babalığın Dönüşümü” ve GRÜ Sosyoloji Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi Seda Nur YAPAR “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Eğitim: 35 Yaş Üstü Kadınların Yükseköğrenim Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Günün ikinci oturumunda ise Doç. Dr. Mustafa BAKIRCI moderatörlüğünde, GRÜ Yüksek Lisans öğrencileri; Meryem Nigar USTA “Ziya Gökalp’in Din ve Laiklik Anlayışı”, Elif ÇELENK “Dijital Oyunlarda İslamofobik İzlenimler: Counter-Strike Oyunu Örneği” ve  Sedat DELİOĞLU “Modernizm-Postmodernizm Bağlamında Toplumsal Kimlik ve Kültürel Yağmacılık” konularında hazırladıkları sunumları dinleyicilere aktardılar.

Sempozyumun üçüncü oturumu Dr. Öğretim Üyesi Nezihe Başak ERGİN moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz öğrencilerinden Seda UZUN’un “Bir Çok kültürlülük Örneği Olarak Hatay: İnanç, Kültür ve Etnik Çeşitlilik”, Mahmut KESTEK’in “Yalnızlığın Sosyolojisi: Foucault’nun Panoptikon Kavramı Çerçevesinden Bir Analiz”  ve Yasemin ÖZTÜRK’ün “Ölüm ve Yaşam Arasında Bir Var Oluş: Auschwitz Kampı” başlıklı birer sunum yaptığı üçüncü oturum, Psikolojik Danışman Muhammet ŞİMŞEKOĞLU “Sosyal Psikoloji: Diğerlerinin Dünyasında Olmak” sunumuyla sona erdi.

Sempozyum Değerlendirme Oturumunda ise Giresun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Hayrettin KARADENİZ ile Dr. Öğretim Üyesi Adem GÜRLER’in iki gün süren sosyoloji günlerine dair yapmış oldukları kapsamlı değerlendirmeler ile sona erdi.