Duyurular
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" yerleştirilecek 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alım ilanı 16.02.2024 tarihli ve 32462 sayılı Resmi Gazete ile Üniversitemiz web sayfasında yayınlamış, başvuru süresi 01.03.2024 tarihi mesai bitiminde sona ermiştir.
 
İlanda yer alan 30 (otuz) adet sözleşmeli personel kadrosunun 28 (yirmisekiz) adedi (DP01 2 kişilik kadro hariç) 20.03.2024 ve 27.03.2024 tarihlerinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır.
 
Ancak Destek Personeli (Bağ- Bahçe Bakımı/Temizlik/Basit Bakım Onarım) (DP01) kadrosu ilanında Aranılan Şartlar ve Diğer Hususlar kısmında yer alan 1. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, MEB’den onaylı Tarım Alanı Kalfalık veya Ustalık belgesi sahibi olmak. şartını sağlayabilmek adına başvuran adayların Kariyer Kapısı üzerinden sisteme yükledikleri sertifikaların ilanın istenilen şartını taşıyıp taşımadığı konusunda tereddütte düşülmüş ve konuyla ilgili yetkili Kurumlarla yazışma başlatılmış olup, gelecek olan cevabi yazıya istinaden Destek Personeli (Bağ- Bahçe Bakımı/Temizlik/Basit Bakım Onarım) (DP01) kadrosu için atanmaya hak kazanan aday listesi en kısa sürede yayımlanacaktır.
 
Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 
İletişim Telefonları:
(0454) 310 10 00 / (Dahili: 1068-1161-1167-1067-1825