Duyurular
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" yerleştirilecek 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alım ilanına başvuran ve asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas evrakları  hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerektiği, belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacağı ve asil olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan asil adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacağı Üniversitemizce 20.05.2024 tarihinde duyurulmuştur.
 
Asil ve yedek olarak başvuru yapmaya hak kazanan adayların atanma hakkından vazgeçmesi nedeniyle asil ve yedek adayların yerine puan sıralamasına göre yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların 05.07.2024 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Cad.No: 48 Merkez/GİRESUN adresine şahsen teslim etmesi (posta/kargo yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir) gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.
 
Yedek olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan veya göreve başlamayan yedek adayların yerine puan sıralamasına göre diğer yedek adaylardan alınacaktır.
 
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1-      Destek Personeli (Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım Hizmeti) (DP11) Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ…
2-      Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık kurulu raporu.
3-      2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
4-      Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
5-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
6-      4 (dört) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
7-      Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8-      Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tecil veya Muafiyet Belgesi.
9-    Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
10-   Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.) (Kariyer Kapısı üzerinden başvuru esnasında yüklenen evrakların asıl suretleri evrak teslimi esnasında getirilecektir.)
 
Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 
Destek Personeli (Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım Hizmeti) (DP11) kadrosu başarı sıralaması listesi için TIKLAYINIZ …