Duyurular
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" yerleştirilecek 19 (ondokuz) adet sözleşmeli personel alım ilanına başvuran ve asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 24.05.2023-02.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgeleri hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerektiği, belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacağı ve asil olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan asil adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacağı Üniversitemizce 23.05.2023 tarihinde duyurulmuştur.

Asil olarak hak kazanarak başvuru yapmaya hak kazanan asil adayın atanma hakkından vazgeçmesi nedeniyle asil adayın yerine puan sıralamasına göre yedek olarak atanmaya hak kazanan aşağıda adı ve soyadı yazılı adayların 02.06.2023 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Cad.No: 48 Merkez/GİRESUN adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.

Yedek olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan veya göreve başlamayan asil/yedek adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacaktır.

 
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi için
TIKLAYINIZ…
2- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık kurulu raporu.
 
Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İletişim Telefonları:
(0454) 310 10 00 / (Dahili : 1161 – 1167 – 1067)
 
KADRO UNVANI : (RT 1) RÖNTGEN TEKNİSYENİ  (2 KİŞİ)
SIRA NO TC.KİMLİK NO ADI SOYADI MEZUN OLDUĞU 2022 KPSS P94 PUANI D U R U M
OKUL ADI BÖLÜM/PROGRAM
1 217*****846 A****A Ö*****N ÖZEL AKILLI OKUL ETİMESGUT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ 69,93104 YEDEK 1