Duyurular
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" yerleştirilecek 5 (beş) adet sözleşmeli personel alım ilanına başvuran ve asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 01-09 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgeleri hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerektiği, belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacağı ve asil olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan asil adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacağı Üniversitemizce 31 Ekim 2022 tarihinde duyurulmuştur.

2.yedek olarak hak kazanarak belirtilen süre içinde Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmayan yedek adayın yerine puan sıralamasına göre 3. yedek olarak atanmaya hak kazanan aşağıda adı ve soyadı yazılı adayın 29 Kasım-06 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Cad.No: 48 Merkez/GİRESUN adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.

Yedek olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan veya göreve başlamayan asil/yedek adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacaktır.
 
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ...
2- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık kurulu raporu.
 
Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İletişim Telefonları:
(0454) 310 10 00 / (Dahili : 1161 – 1167 – 1834 - 1164)
 
KADRO UNVANI : (DP 1) DESTEK PERSONELİ ( Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım) MERKEZ (1 KİŞİ)
SIRA NO TC.KİMLİK NO ADI SOYADI MEZUN OLDUĞU 2020 KPSS P94 PUANI D U R U M
OKUL ADI BÖLÜM/PROGRAM
1 140*****190 ERSİN İ**N SAMSUN 100. YIL LİSESİ SOSYAL BİLİMLER 73,29064 YEDEK 3