Duyurular
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" yerleştirilecek 19 (ondokuz) adet sözleşmeli personel alım ilanı 02.05.2023 tarih ve 32178 sayılı Resmi Gazete ile Üniversitemiz web sayfasında yayınlamış, başvuru süresi 16.05.2023 tarihi mesai bitiminde sona ermiştir.

İlanın başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesi ve istenilen belgelerle şahsen veya posta yoluyla başvuran adayların evrakları Üniversitemizde oluşturulan Komisyonca incelenerek değerlendirilmiştir. Başvuru koşullarını taşıyan adaylar; Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı sıralaması (en yüksekten en düşüğe doğru) esas alınarak tespit edilmiş ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil, ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar yedek isim listeleri belirlenmiştir.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 24.05.2023-02.06.2023 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Cad.No: 48 Merkez/GİRESUN adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.
Asil olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan veya göreve başlamayan asil adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacaktır.


Asil Adaylardan İstenen Belgeler

1- Başvuru dilekçesi için  
TIKLAYINIZ…
2- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu.

Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

(DS 1) Diğer Sağlık Personeli (Diş Protez Teknisyeni) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(DS 2) Diğer Sağlık Personeli (İlk ve Acil Yardım) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(RT 1) Röntgen Teknisyeni başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(ST 1) Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(ST 2) Sağlık Teknikeri (Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepti Teknikeri) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(ST 3) Sağlık Teknikeri (Diş Protez) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(ST 4) Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(TP 1) Tekniker (Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Medya ve İletişim) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(TP 2) Tekniker (Giyim Üretim Teknolojisi/Moda Tasarım Teknikeri) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(TP 3) Teknisyen (Elektrik ve/veya Elektronik Teknisyeni) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(DP 1) Destek Personeli (Temizlik Hizmeti) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(DP 2) Destek Personeli (Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım Hizmeti) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(DP 3) Destek Personeli (Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım Hizmeti) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

(DP 4) Destek Personeli (Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım Hizmeti) başarı sıralaması listesi için tıklayınız…

İlan edilen kadrolardan hangisine müracaat ettiği tespit edilemeyen başvuru listesi için tıklayınız…


                                                                                                                    
İletişim Telefonları:
(0454) 310 10 00 / (Dahili : 1161 – 1167 – 1067)