Duyurular
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol gereğince Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTU-UZEM) tarafından yapılacak olan “Giresun Üniversitesi 2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” yazılı sınav için ilan edilen kadrolara ilişkin kesinleşen başvuru sonucu aşağı yer alan linkte yer almaktadır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına girecek adaylara ilanen duyurulur.


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavında İlan Edilen Kadrolara İlişkin Başvuru Kesin Sonuç Listesi İçin Tıklayınız