Duyurular
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" yerleştirilecek 20 (yirmi) adet sözleşmeli personel alım ilanına başvuran ve asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 01-07 Mart 2022 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgeleri hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerektiği, belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacağı ve asil olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan asil adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacağı Üniversitemizce duyurulmuştur.

Yedek olarak hak kazanarak belirtilen süre içinde Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmayan yedek adaylar ile KPSS tercih işlemi sonucunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri yapılarak hakkından feragat eden asil ve yedek adayların yerine puan sıralamasına göre yedek olarak atanmaya hak kazanan aşağıda adı ve soyadı yazılı adayların 17-27.05.2022 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Cad.No: 48 Merkez/GİRESUN adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.

Yedek olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan veya göreve başlamayan asil/yedek adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacaktır.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ…
2- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık kurulu raporu.

Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İletişim Telefonları:
(0454) 310 10 00 / (Dahili : 1161 – 1167 – 1834 - 1164)
KADRO UNVANI : (ST 1) SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI) (5 KİŞİ)
SIRA NO TC.KİMLİK NO ADI SOYADI MEZUN OLDUĞU 2020 KPSS P93 PUANI D U R U M
OKUL ADI BÖLÜM/PROGRAM
1 430*****456 BE*** TÜ** KARABÜK ÜNİV.SAĞLIK HİZM.MYO. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 85,24236 YEDEK 6